U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Logopedische praktijk

Jolanda van Eikeren

Praktijkinformatie    

De praktijk is goed toegankelijk en rondom de praktijk zijn voldoende gratis parkeerplaatsen aanwezig.                                                                                                                                                                         De praktijk heeft een ruime behandelkamer met airconditioning.  In de wachtruimte is een toilet aanwezig.

 

Kwaliteitstoets

Op 20 september 2018 heeft de praktijk voor de tweede keer de Kwaliteitstoets Logopedie audit laten uitvoeren door Kiwa en wederom de audit behaald! Het doel van de kwaliteitstoets Logopedie is om de kwaliteit van het logopedisch handelen en de praktijkvoering transparant te maken. Met deze uitslag heeft de praktijk aangetoond volgens de landelijke richtlijnen (kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie) te werken.

 

Missie/visie

Missie

In de allround praktijk wordt op een klantvriendelijke en professionele wijze zorg geboden bij problemen met gehoor, stem, taal, spraak en slikken. De logopedische zorg wordt op maat aangeboden en de logopedische klacht wordt in relatie bekeken met de totale persoon; een zogenoemde holistische benadering.

Waar nodig wordt daarom samenwerking gezocht met andere disciplines. De patiënt en de zorgvraag staan centraal. Door een sterke samenwerking, ook met de patiënt, kan het doel bereikt worden: beter communiceren en/of beter eten en drinken.

Visie

De logopedische zorg vindt plaats volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten. De patiënt staat centraal en de zorg is afgestemd op de hulpvraag, waarbij indien noodzakelijk samenwerking wordt gezocht met andere disciplines, maar ook monodisciplinair wordt samengewerkt. De kennis en vaardigheden worden steeds verbeterd, o.a. door constante scholing. De logopedische zorg is doelmatig en kwalitatief hoogwaardig. De behandelingen vinden plaats conform de WBGO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Er is sprake van een allround praktijk zodat logopedische zorg in de omgeving van de patiënt plaatsvindt. Het begeleiden van studenten logopedie wordt als waardevol gezien om continuïteit van de logopedische zorg in de toekomst te waarborgen.

 

Kosten van een behandeling
 In vrijwel alle gevallen dekt de wettelijk verplichte basisverzekering het onderzoek en de behandeling van logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts of specialist (zoals KNO-arts, neuroloog, kinderarts, orthodontist of tandarts). Vanaf 18 jaar geldt het normale eigen risico voor medische kosten.

De praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Nota's worden direct bij hen ingediend. Indien u hier nog vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen.

Het kan voorkomen dat u uw afspraak wilt annuleren en/of wijzigen. Tot 24 uur van te voren kunt u uw afspraak kosteloos annuleren via het telefoonnummer van de praktijk of via e-mail. Bij te late afmelding wordt de rekening bij uzelf in rekening gebracht.                                     Vergeten van de afspraak, vervoersproblemen en andere onverwachte gebeurtenissen zijn, hoe vervelend en begrijpelijk ook, geen geldige reden om de afspraak kosteloos te annuleren.

 

Informatie-uitwisseling

De logopedist neemt met uw  toestemming soms contact op met derden, om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit is bijvoorbeeld een huisarts, een KNO-arts, een leerkracht of een andere zorgaanbieder.

 

Samenwerking
De praktijk is samenwerkingspartner van Elz'. Elz' (Eerstelijns Zorg) is de naam van de samenwerkende eerstelijns zorgverleners in de Achtse Barrier. Alle zorgverleners hebben hun eigen zorgaanbod. Maar door heel nauw samen te werken, kunnen zij u nog betere zorg bieden dan elk apart. Elz' werkt voor ongeveer 20.000 patiënten, voornamelijk uit de wijken Achtse Barrier, Acht, Blixembosch en Woenselse Heide.
 
Klachten
Heeft u een klacht over uw logopedist of over de behandeling? Laat dit dan weten! We kunnen dan samen naar een goede oplossing zoeken.
Mocht dat onverhoopt niet lukken, kunt u terecht bij de klachtencommissie.
Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF, de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. Tevens vindt u informatie op de website van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (www.nvlf.nl) en op www.klachtenloketparamedici.nl.
 
Privacyreglement
De praktijk is AVG-proof dus in de praktijk wordt zorgvuldig met uw (medische) persoonsgegevens omgegaan.
Persoonsgegevens verwerken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).
Het privacyreglement vindt u hier..
De praktijk gebruikt Zorgmail om uw digitale documenten veilig en beschermd naar andere zorgverleners te sturen.
 
Patiënttevredenheid
Uw ervaring is belangrijk voor de praktijk. Daarom wordt u aan het eind van het behandeltraject, via e-mail, uitgenodigd om de praktijk te beoordelen d.m.v. een (digitale) vragenlijst. De vragenlijst bevat vragen over de behandeling door de logopedist. Door het invullen van de vragenlijst kunt u helpen de zorg die de praktijk levert, te verbeteren.
Qualizorg, een onafhankelijke organisatie, voert dit onderzoek geheel anoniem en strikt vertrouwelijk voor de praktijk uit. De logopedist kan niet zien wat u heeft ingevuld.
Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
 
Wetenschappelijk onderzoek
De praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek  van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij de zorgverlener (logopedist) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: