LOGOPEDISCHE PRAKTIJK JOLANDA VAN EIKEREN

 
 
Bezoek ons
Evreuxlaan 65 5627 PT Eindhoven
 
Maak een afspraak
040-2427393
 
Stuur een bericht
info@logopedie-jveikeren.nl
 
Openingstijden
ma-di: 8.00-18.30 woe-do: 8.00-12.30 vrij: 8.00-18.00 zat/zon: gesloten
 
 

Logopedische behandelingen

Voor iedereen de juiste therapie op maat
Ook online behandelingen mogelijk
 

Logopedie is een therapie die ingezet kan worden bij problemen in communicatie, taal, spraak, stem, gehoor, slikken en afwijkende mondgewoonten. Logopedie is voor kinderen en volwassenen.

Instrueren en/of begeleiden van ouders, partners, familieleden en verzorgers maakt, indien nodig, deel uit van de behandeling.
De logopedist doet onderzoek en geeft persoonlijk advies over uw hulpvraag. Wanneer u een behandeltraject start, wordt eerst het einddoel samen met u bepaald. Tijdens het behandelproces krijgt u naast logopedische oefeningen ook veel praktische tips en adviezen voor in het dagelijks leven. Wanneer u tevreden bent over het behaalde resultaat, wordt de logopedische therapie afgesloten. Het is altijd mogelijk om na het behandeltraject nog een controle-afspraak te maken.

 

Taal

 • Taalstoornissen
 • Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

 

Gehoor

 • Aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • Auditieve verwerkingsproblemen / stoornis in de auditieve functies
 • Revalidatie na plaatsing Cochleair implantaat (CI)
 • Verworven slechthorendheid of plotsdoofheid
 • Problemen met spraakafzien (liplezen)
 

Spraak

 • Articulatiestoornissen (zoals slissen)
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Jonge onverstaanbaar sprekende kinderen
 • Aangezichtsverlamming
 • Neurologische spraakstoornis; dysartrie na een hersenbloeding/herseninfarct (CVA) of hersentrauma
 • Spraakstoornissen na kanker in de mondholte
 • Nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)
 • Broddelen
 • Stotteren; zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen
 • Ontwikkelingsstotteren; jonge niet-vloeiend sprekende kinderen. 

Slikken

 • Eet- en drinkstoornissen bij kinderen
 • Slikstoornissen / verslikken bij volwassenen bv na kanker in de mondholte of in het strottenhoofd of na een CVA of hersentrauma
 • Foutief slikken bij kinderen
 

Stem / Adem

Manuele facilitatie is mogelijk in de praktijk

 • Stemklachten zoals heesheid en/of schorheid, problemen met stemgeven of zingen
 • Keelklachten zoals globusgevoel en/of chronische hoest
 • Astma, COPD
 • Ademproblemen
 • Hyperventilatie
 • Slaapapneu
 • Gelaryngectomeerden, stemproblemen na stembandkanker
 • Stembandverlamming
 • Genderdysfonie
 • Aerofagie / Supragastrisch boeren
 • Refluxklachten
 • Long COVID (langdurige klachten na COVID)
 • Stemklachten bij de ouder wordende stem (presbyfonie)
 

Afwijkende mondgewoonten

 • Duimen, vinger- of speenzuigen
 • Open mondgedrag / chronisch. mondademen.
 

Informatie-uitwisseling

De logopedist neemt, met uw toestemming, soms contact op met derden, om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit is bijvoorbeeld een huisarts, een KNO-arts, een leerkracht of een andere zorgverlener.