U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Logopedische praktijk

Jolanda van Eikeren

Logopedische problemen
 

Taal

 • taalstoornissen
 • taalontwikkelingsstoornissen
 Spraak
 • aangezichtsverlamming
 • afwijkende mondgewoonten zoals duimen- vinger- of speenzuigen, open mondgedrag
 • articulatiestoornissen (zoals slissen)
 • jonge onverstaanbaar sprekende kinderen
 • broddelen
 • nasaliteitsstoornissen, zoals bv bij een gehemeltespleet (schisis)
 • neurologische spraakstoornis; dysarthrie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
 • stotteren: zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen
 • jonge stotterende kinderen
 • vertraagde spraakontwikkeling
Stem/adem
 • astma, COPD
 • ademproblemen
 • hyperventilatie
 • stemstoornissen zoals heesheid, problemen met stemgeven of zingen
 • gelaryngectomeerden
 • stembandverlamming
 • keelklachten zoals globusgevoel en/ of chronische hoest (manuele facilitatie is mogelijk)
 • genderdysfonie
Gehoor
 • aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • auditieve verwerkingsproblemen / stoornissen in de auditieve functies
 • revalidatie na plaatsing Cochleair Implantaat (CI)
 • verworven slechthorendheid of plotsdoofheid
 • problemen met spraakafzien (liplezen)

Slikken

 • eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
 • slikstoornissen / verslikken bij volwassenen
 • foutief slikken bij kinderen

Afwijkende mondgewoonten

 • duimzuigen/speenzuigen
 • chronisch mondademen