LOGOPEDISCHE PRAKTIJK JOLANDA VAN EIKEREN

 
 
Bezoek ons
Evreuxlaan 65 5627 PT Eindhoven
 
Maak een afspraak
040-2427393
 
Stuur een bericht
info@logopedie-jveikeren.nl
 
Openingstijden
ma-di: 8.00-18.30 woe-do: 8.00-12.30 vrij: 8.00-18.00 zat/zon: gesloten
 
 

De praktijk

Jolanda van Eikeren, uw logopedist

 
 

Na het afronden van de studie aan de opleiding Logopedie in Eindhoven, ben ik in 1984 direct gestart met deze praktijk. Daarnaast heb ik als logopedist in dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten gewerkt. Vanaf 1986 ben ik uitsluitend werkzaam in mijn praktijk.

De praktijk is een allround praktijk. Het werken in mijn logopedie praktijk vind ik enorm plezierig, juist omdat ik met verschillende leeftijdsgroepen werk én een grote variatie aan logopedische stoornissen behandel.

Ik streef in mijn behandelingen naar een hoge kwaliteit. Om die te bereiken doe ik zeer regelmatig aan na- en bijscholing. Minstens zo belangrijk vind ik de betrokkenheid bij de patiënten en de goede sfeer in de behandelingen. De behandelingen vinden plaats vanuit een zogenoemd holistische benadering; hierbij wordt in de behandeling niet alleen gekeken naar de klacht op zichzelf, maar naar het totale welzijn van een persoon.

Binnen de praktijk wordt behandeld conform de WGBO (Wet op geneeskundige behandelovereenkomst / www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo) en volgens de richtlijnen van de landelijke beroepsvereniging (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)

Naast mijn werk in de praktijk ben ik ook werkzaam als docent. Ik verzorg workshops en cursussen voor collega-logopedisten. De logopedische Praktijk Jolanda van Eikeren staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

 

Visie

Hoge kwaliteit

Mijn visie op logopedische zorg is dat alle mensen met een zorgbehoefte in communiceren en/of eten en drinken de zorg krijgen die van een hoge kwaliteit is, gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en inzichten, die doelmatig is, die dichtbij kan plaatsvinden; in de omgeving van de patiënt en die zorgt voor een hoge mate van tevredenheid bij patiënt of ouders.

Positieve gezondheid

De invalshoek van positieve gezondheid wordt hierbij gehanteerd. Het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Naast de lichaamsfuncties worden het mentaal welbevinden, de zingeving, de kwaliteit van leven, het meedoen en het dagelijks functioneren betrokken in het therapieproces. Op deze manier hebben mensen zoveel mogelijk hun eigen regie en worden ze zelfredzaam in het oplossen van hun problemen in communicatie en/of eten en drinken

E-health / telelogopedie

Indien nodig en mogelijk worden technische mogelijkheden ingezet, zoals e-health en online behandelen (telelogopedie).

Missie

In mijn allround praktijk bied ik met veel enthousiasme, plezier en passie en op een klantvriendelijke en professionele wijze zorg aan kinderen en volwassenen bij problemen met gehoor, stem, taal, spraak en slikken.
Holistisch
De logopedische zorg wordt door mij individueel en op maat aangeboden en ik bekijk de logopedische klacht in relatie met u/uw kind als totale mens; een zogenoemde holistische benadering.

Samenwerking

Waar nodig zoek ik daarom samenwerking met andere zorgverleners, andere disciplines. U zelf als patiënt of uw kind, en uw zorgvraag staan centraal.Door een sterke samenwerking met andere zorgverleners, maar zeker met u / uw kind, kan uw doel bereikt worden: beter communiceren en/of beter eten en drinken.

De praktijk is AVG-proof. In de praktijk wordt dus zorgvuldig met uw (medische) persoonsgegevens omgegaan. Persoonsgegevens verwerken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

De praktijk gebruikt Zorgmail om uw digitale documenten veilig en beschermd naar andere zorgverleners te sturen.

 
 
Kwaliteit

De praktijk heeft sinds 2016 een kwaliteitscertificaat en is weer tot september 2026 gecertificeerd.

De praktijk is door Kiwa twee maal, in 2016 en in 2018, positief geauditeerd in het kader van de Kwaliteitstoets Logopedie. In vervolg daarop heeft de praktijk in het kader van de Kwaliteitscyclus Logopedie in september 2020 en 2023 de 3-jaarlijkse Visitatie Logopedie laten uitvoeren door Kiwa met in 2021 en 2022 de jaarlijkse kwaliteitsgesprekken . Deze audits zijn wederom 100 % conform behaald.

Het doel van de Kwaliteitscyclus Logopedie is het optimaliseren van de logopedische zorg op basis van een zelfevaluatie en een plan van aanpak. De praktijk speelt in op relevante kwaliteitsontwikkelingen en laat in de kwaliteitscyclus zien dat deze ontwikkelingen actief opgepakt en geborgd worden. Daarnaast werkt de praktijk natuurlijk steeds volgens de landelijke richtlijnen en protocollen met de vereiste kwaliteit van processen, producten en diensten.


Patiënttevredenheid

Uw ervaring is belangrijk voor de praktijk. Daarom wordt u aan het eind van het behandeltraject via e-mail uitgenodigd om de praktijk te beoordelen d.m.v. een (digitale) vragenlijst. De vragenlijst bevat vragen over de behandeling door de logopedist. Door het invullen van de vragenlijst kunt u helpen de zorg die de praktijk levert, te verbeteren.

Deze vragenlijst wordt u toegestuurd door Qualizorg. Qualizorg is een onafhankelijke organisatie die het onderzoek geheel anoniem en strikt vertrouwelijk voor de praktijk uitvoert. De logopedist kan niet zien wat u heeft ingevuld. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

In 2022 is de praktijk 38 keer gewaardeerd met een gemiddelde score van 9,4.


Samenwerking Elz'

De praktijk is samenwerkingspartner van Elz'. Elz' (Eerstelijns zorg) is de naam van de samenwerkende eerstelijns zorgverleners in de Achtse Barrier. Alle zorgverleners hebben hun eigen zorgaanbod. Door heel nauw samen te werken, kunnen zij u nog betere zorg bieden dan elk apart. Elz' werkt voor ongeveer 20.000 patiënten, voornamelijk uit de wijken Achtse Barrier, Acht, Blixembosch en Woenselse Heide.


Wetenschappelijk onderzoek

De praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van de praktijk geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij de praktijk meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.Klachten

Heeft u een klacht over uw logopedist of over de behandeling? Laat dit dan weten! We kunnen dan samen naar een goede oplossing zoeken. Mocht dat onverhoopt niet lukken, kunt u terecht bij de klachtencommissie. De praktijk hanteert de klachtenregeling, en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF; De Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Meer informatie

Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. Tevens vindt u informatie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie: www.nvlf.nl en op www.klachtenloketparamedici.nl.